Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Zlatko Rihter, VD, med ett åtagandebrev för SBTi
SBTi-åtagande

I december 2022 anslöt vi oss till nätverket av företag som vidtar åtgärder för klimatförändringar, genom att åta oss att sätta upp både kortsiktiga utsläppsminskningsmål och mål för nettonollutsläpp i linje med de kriterier och rekommendationer som fastställts av Science Based Targets-initiativet. Detta är en viktig milstolpe i vår resa mot nettonollutsläpp senast 2050. 

Företag som vidtar åtgärder

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Vår ståndpunkt om:
hidden1hidden2
Agera
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kontakta oss