Skip to Main Content
Jag letar efter

Motiverad för en nystart

Varje patient förtjänar bästa möjliga förutsättningar postoperativt 

 

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
upp till 41 %

av ortopediska patienter kan drabbas av postoperativa blåsor orsakade av förband 

 
 
 
 
 
 
 
Mer än
 
9,7 dagar

längre sjukhusvistelse till följd av postoperativa infektioner  

 
 
 
 
 
20 000 $

i merkostnader för patienter som drabbas av en postoperativ infektion  

hidden1hidden2

 

 

hidden1hidden2
Vikten av riskbedömning

Alla patienter är unika och deras kirurgiska ingrepp likaså. På Mölnlycke är vi medvetna om att riskbedömning är en grundläggande del i att fastställa behoven hos patienterna under hela processen; före, under och efter operation. När riskerna förändras bör vården också förändras.

Oavsett om det handlar om ett avancerat sårförband eller sårbehandling med undertryck hjälper vårt riskbedömningsverktyg dig att fastställa vilken typ av vård patienten behöver, utifrån de individuella riskfaktorer som finns.

Läs mer om riskbedömning

hidden1hidden2
Vi fokuserar på att starta sårläkningen rätt
hidden1hidden2
Mepilex Border Post-Op på bröstkorgen

Vårt mål med Mölnlycke Incision Care Solutions är att ge patienterna bästa möjliga chans att återhämta sig utan komplikationer. Förbandet Mepilex® Border Post-Op med Safetac® teknologi och vårt behandlingssystem Avance Solo med undertryck för slutna kirurgiska incisioner gör det i kombination med vårt riskbedömningsverktyg möjligt att göra riktade behandlingsval baserade på patientens behov i stället för någon slags standardmetod för återhämtning  .

Läs mer om Avance Solo      Läs mer om Mepilex Border Post-Op

hidden1hidden2
Det som är bra, kan alltid bli bättre
hidden1hidden2

Vårt mål är att omdefiniera bilden av god postoperativ sårvård. Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt utbud för att kunna starta sårläkningen på bästa sätt och minska riskerna för patienterna. Du och ditt team spelar en nyckelroll i att säkerställa att återhämtningen också initieras på rätt sätt. Lyssna på våra poddsändningar med Rhidian Morgan-Jones och hör om effekterna av att använda billiga förband vid högriskortopedisk kirurgi, eller lär dig mer om vikten av riskbedömning vid behandling av slutna incisioner.

Lyssna på poddsändningar:  

hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss