Skip to Main Content
Jag letar efter

Symbol-ordlista

Mölnlycke Health Cares märkning är utformad för att uppfylla alla tillämpliga internationella standarder och förordningar. Där det var möjligt använde Mölnlycke Health Care användningen av symboler för att kommunicera krav, produktegenskaper och ge vägledning om hantering och förvaring till användaren. En sammanställd lista över symboler som kan förekomma på produktmärkningen och betydelsen av symbolen finns i detta dokument.

hidden1hidden2

Definitioner och symboler återges från standarder med tillstånd från Institutet för Standarder (www.sis.se), Tel: +46 (0)8 555 523 10) som äger och innehar upphovsrätten till standarderna.

blobid2.jpg

Kontakta oss