Skip to Main Content
Jag letar efter

Symbolförklaring

Mölnlycke Health Cares märkning är utformad för att uppfylla alla tillämpliga internationella standarder och förordningar. Där så är möjligt använder Mölnlycke Health Care symboler för att kommunicera krav, produktfakta och vägledning om hantering och förvaring till användaren. I detta dokument tillhandahålls en sammanfattande lista över symboler som finns med i produktens märkning, och över symbolernas innebörd.

hidden1hidden2

Definitioner och symboler återges från standarder med tillstånd från Institutet för Standarder (www.sis.se), Tel: +46 (0)8 555 523 10) som äger och innehar upphovsrätten till standarderna.

blobid2.jpg

Kontakta oss