Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
medarbetare som tar en kaffe och skrattar
Engagerade medarbetare

Mölnlyckes årliga kulturundersökning är ett viktigt verktyg som vi använder för att samla in tankar och känslor från våra medarbetare runt om i världen. Den ger en översikt över var vi är som organisation och är en indikation till cheferna om vilka områden som behöver förbättras.

Under 2022 uppnådde Mölnlycke en global svarsfrekvens på 87 % och ett övergripande engagemangsbetyg på 80 %. Detta ligger i den övre kvartilen av resultaten inom hela branschen enligt statistik från företagets globala partner för engagemangsundersökningar. Mölnlycke överträffade den globala normen i alla engagemangskategorier – arbetsplatstillfredsställelse och påverkansarbete på arbetsplatsen, engagemang för att stanna kvar och stolthet över att arbeta för företaget.

hidden1hidden2

Röster från Mölnlycke

Kontakta oss