Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Delhudsbrännskador
hidden1hidden2
Fixering av hudtransplantat

För djupa hudbrännskador är en kombination av excision och ympning att föredra (Orgill, 2009). Patienter med djupa hudbrännskador lider ofta av smärta och ångest och därför är ett optimalt val av förband nyckeln för både transplantat-och donatorställen. 

Postertitel: Klinisk undersökning av funktionaliteten och säkerheten hos ett mjukt sårkontaktskikt av silikon innehållande silver för behandling av hudtransplantat och ett vätskegenomsläppligt mjukt silikonförband innehållande silver för behandling av donatorställen hos patienter med kirurgiska brännskador. Poster, SAWC Spring 2017

Author: Paul Glat et al.

Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.