Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Total tidsbesparing per år efter införande av Mölnlycke kundanpassade set i Tyskland
Resultat

Resultaten av studien visar tidsbesparingar på mellan 40–59 % jämfört med användningsprocessen för engångsmaterial efter införandet av Mölnlycke kundanpassade set på sjukhusen i studierna.

Tabell 1: Sammanfattning av tidsbesparingar

Sjukhus Antal använda Mölnlycke kundanpassade set Antal ingrepp per år Total tidsbesparing (timmar) Total tidsbesparing (%) Tidsbesparing för förberedelser och städning (%)
Frankrike 3 4 199 2 699 59 55
Sverige 12 3 005 2 047 59 48
Tyskland 11 2 785 1 060 40 40
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Tidsbesparingarnas omfattning beror på flera faktorer, inklusive hur många olika Mölnlycke kundanpassade set som använts, hur många komponenter som ingick i varje set och hur många ingrepp som utfördes med seten. Det visade sig att sjukhusen sparat in mest tid på förberedelsesteget och städningen efter ingrepp, men det fanns även fler områden som effektiviserats.

Beroende på sjukhusens individuella målsättningar drog man nytta av tidsbesparingarna på olika sätt, till exempel genom:

  • Att utföra fler ingrepp och erbjuda patienterna behandling snabbare.
    • På det franska sjukhuset utfördes 37 % fler ingrepp efter att seten infördes.
    • På det tyska sjukhuset ökade antalet ingrepp med 18 % per år.
  • Personalutbildning.
hidden1hidden2
Slutsatser

Resultaten av fallstudierna visar att sjukhus kan göra betydande tidsbesparingar (mellan 40–55 %) om de inför Mölnlyckes kundanpassade set för kirurgiska ingrepp i sina operationsrum. Den frigjorda tiden gör det möjligt att utföra fler ingrepp. De ekonomiska effekterna är ett område som kräver vidare forskning.

'Referenser'

Kontakta oss