Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Vikten av förberedelse av huden

Förberedelse av huden är oerhört viktigt för att förebygga kirurgiska infektioner. Rekommendationen är att använda 2 % klorhexidinglukonat och 70 % isopropylalkohol för att avkolonisera huden före operation. Rekommendationen bygger på en stor mängd data som visar att detta är en lämpligaste metoden för preoperativ antiseptisk behandling av huden. . Enligt forskningsrön är patientens egen hud källan till de flesta patogener som orsakar kirurgiska infektioner. . Därför kan ett ökat fokus på antiseptisk behandling av huden ha stor inverkan på infektionsfrekvensen.

hidden1hidden2

Känna till frekvenserna av kirurgiska infektioner

Studier har visat att incidensen av kirurgiska infektioner varierar kraftigt mellan sjukhus och mellan olika kirurgiska ingrepp . Operationsteam som känner till sina frekvenser av kirurgiska infektioner kan ofta minska dem genom att införa ett urval av grundläggande, relativt billiga infektionsförebyggande åtgärder .

hidden1hidden2

Ledarskap inom organisationer

Ett gott ledarskap är en absolut förutsättning för en framgångsrik bekämpning av kirurgiska infektioner. Vikten av att minska sjukvårdsförvärvade infektioner i allmänhet måste inskärpas på alla nivåer i organisationen av nyckelaktörer som är villiga att ta ledningen i arbetet med att bekämpa infektioner. Ett gott ledarskap krävs för att anta bästa praxis och skapa en kultur där personalen prioriterar att undvika sjukhusförvärvade infektioner .

hidden1hidden2

Optimalt skydd med rätt produkter och lösningar

På Mölnlycke Health Care är vi stolta över att skapa de säkraste möjliga engångslösningarna för operationer, som ökar tryggheten för både patienterna och vårdpersonalen. Infektionsprevention är centralt för hela vår verksamhet och vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och lösningar som ska ge patienter och personal ännu bättre skydd. En framgångsrik infektionskontroll kräver rätt produkter.

Biogel® operationshandskar

Biogel har ett överlägset punktionsindikeringssystem som bidrar till att öka säkerheten. Upp till 97 procent av alla stickhål på handskarna upptäcks av Biogels indikatorsystem. Denna säkerhetsfunktion bidrar till att minimera risken för både patienten och vårdpersonalen att infekteras med blodburna patogener, bland annat HIV- och hepatitvirus. Generellt har Biogel operationshandskar marknadens bästa AQL-nivå (Acceptable Quality Level) .

Dubbla handskar har visat sig minska kirurgisk korsinfektion mellan personal och patienter . Dubbla handskar rekommenderas av den amerikanska sjuksköterskeorganisationen AORN (Association of Perioperative Registered Nurses) och av RCS (Royal College of Surgeons of England). Studier visar en oroande låg frekvens av upptäckta stickhål under operation – bara 37 procent – med enkla handskar, jämfört med 87 procent med Biogel indikatorsystem för stickhål. Med ytterligare ett par handskar minskar risken för stickhål på innerhandskarna betydligt, till 34,7 % för enkla handskar och till 3,8 % för dubbla    .

Se vårt utbud av operationshandskar

BARRIER® – personalklädsel för operation

BARRIER personalklädsel för operation omfattar ett urval av skyddande och bekväma kombinationer, kravanpassade efter olika typer av ingrepp. BARRIER operationsrockar är ingreppsanpassade produkter vikta för enkel steril påtagning. Operationsrockar förhindrar inte bara infektion i operationssår utan skyddar dessutom operationsteamet från vätskekontamination. BARRIER operationsrockar erbjuder olika skyddsnivåer, från vätskeavstötande material för mindre invasiva ingrepp, till rockar för ingrepp med hög väteskemängd med plastförstärkt framsida som andas, impermeabla ärmar och impermeabla sömmar. För de mest krävande förhållandena finns rockar som är helt impermeabla. BARRIER operationsrockar erbjuder dessutom mycket god komfort tack vare det mjuka materialet som andas.

Operationskläderna är utvecklade för patienternas säkerhet och för att erbjuda vårdpersonalen god komfort. Urvalet av avdelningsklädsel och värmejackor för engångsbruk ger komforten och kvaliteten med att ha fräscha kläder varje dag. Avdelningsklädsel för engångsbruk bidrar till sjukhusets infektionskontroll. . Mölnlyckes Clean Air Suit är en effektiv infektionsbarriär som också minskar flödet av hudbärande bakterier från personalen till luften i operationssalen   . Vårt sortiment av personalklädsel omfattar även mössor och munskydd.

Se vårt utbud av personalklädsel

BARRIER® – operationslakan

Alla BARRIER operationslakan är designade för att bidra till patientsäkerheten genom att fungera som en barriär mot mikrobiell migration. Effektiv infektionskontroll uppnås genom användning av impermeabla material där sådana behövs och effektiv vätskekontroll uppnås genom absorption eller vätskeuppsamlingspåsar som ger ett torrare arbetsområde. Alla vikningar är anpassade för optimal aseptisk hantering och enkel applicering, vilket också bidrar till infektionskontroll. BARRIER-produkterna levereras dessutom komplett med bästa tillgängliga service och support med såväl utbildning för optimal användning som specialanpassning av leverans och logistiklösningar efter era behov. 

Se vårt utbud av operationslakan

HiBi® antiseptiska produkter – handtvätt och helkroppstvätt

Händerna är en möjlig källa till och bärare av mikroorganismer . HiBiScrub är omedelbart effektiv och dödar bakterier . Ger effekt upp till 6 timmar .

Patientens hud är en viktig källa till sårkontaminering,   och det är viktigt att minska den mikrobiella belastningen och därmed infektionsrisken. Detta görs oftast preoperativt genom helkroppstvätt. HiBiScrub bidrar till att förebygga kirurgiska infektioner och sjukhusförvärvade infektioner . Det ger omedelbart skydd och bestående effekt i upp till 6 timmar . HiBiScrub är skonsam mot huden och innehåller en blandning av dermatologiskt testade mjukgörande ämnen .

hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss