Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
HibiScrub bidrar till att förebygga infektioner
HibiScrub 250ml lösning

Postoperativa sårinfektioner (POSI) är en risk som måste elimineras. POSI orsakar höga vårdkostnader, användning av antibiotika och ett stort lidande för den enskilda patienten. Det finns olika orsaker till en postoperativ sårinfektion, där studier visat att patientens hud står för de flesta patogener som kan orsaka POSI  . Postoperativa infektioner är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige.

Tänk förebygg – tänk HibiScrub

HibiScrub används för huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektioner och/eller kolonisation . Läkemedlet HibiScrub har en snabbt insättande effekt och eliminerar hudens bakterieflora och är långtidsverkande. HibiScrub är enkelt att använda och appliceras som en vanlig tvållösning på fuktig hud, eller via en ren tvättlapp/svamp. Lösningen dödar effektivt mikroorganismer samt binder till huden och behandlingen avslutas med en avsköljning. Resten av lösningen som kan kvarstå i förpackningen kan användas tex efter sjukhusvistelsen för att avlägsna sjukdomsalstrande mikrober från sjukhusmiljön.

  • Dödar effektivt mikroorganismer
  • Långvarigt skydd
  • Enkelt och flexibelt
hidden1hidden2
Hur fungerar HibiScrub?

Hibiscrub innehåller 4 % klorhexidinglukonat och är verksamt mot många typer av mikrober, inklusive ett flertal typer av grampositiva och gramnegativa bakterier, jästsvamp, annan svamp och virus . Hibiscrub har en snabbt insättande effekt och redan efter en tvättning är hudens bakterieflora nästan fullständigt eliminerad  .

HibiScrub absorberas inte, utan binder till huden och skapar ett skyddande lager som dödar bakterier inom en minut efter applicering, och är sedan långtidsverkande  . Hibiscrub har också visats minska risken för sjukhusförvärvade S. aureus-infektioner med upp till 60 %, i kombination med nasalt antibiotikum  . 

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Ge patienten en god chans till snabbt tillfrisknande, rekommendera HibiScrub!

hidden1hidden2

Hibiscrub® (klorhexidindiglukonat) 40 mg/ml kutan lösning. OTC. EF. ATC-kod: D08A C02. Indikation: Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation. Använd ej på hjärnan, meningerna, i mellanörat, i leder, på senor eller på slemhinnor. Iaktta försiktighet vid anv. hos prematura spädbarn. Används på oskadad hud, undvik kontakt med ögonen. Lättantändligt. Produkttext uppdaterad 2023-02-24. För mer information se: http://www.fass.se Mölnlycke Health Care AB. http://www.molnlycke.se

 

'Referenser'

Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.