Skip to Main Content
Jag letar efter

Starta sårläkningen rätt

Undvik komplikationer med riskbedömning och rätt sårbehandling.

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
upp till 41 %

av ortopediska patienter kan drabbas av postoperativa blåsor orsakade av förband 

 
 
 
 
 
 
 
Mer än
 
9,7 dagar

längre sjukhusvistelse krävs till följd av postoperativa infektioner  

 
 
 
 
 
20 000 $

i merkostnader för patienter som drabbas av en postoperativ infektion  

hidden1hidden2
Vikten av riskbedömning
hidden1hidden2

Alla patienter är unika och de kirurgiska ingreppen likaså. Riskbedömning bör vara en grundläggande del i att fastställa behoven hos patienterna under hela processen; före, under och efter operation. När riskerna förändras ska även vården göra det.

Oavsett om det handlar om ett avancerat sårförband eller sårbehandling med undertryck hjälper vårt ramverk för riskbedömning dig kommunicera information om vilken vård patienterna behöver, baserat på deras individuella riskfaktorer.

  • Beslutsfattande stöd för hälso- och sjukvårdspersonal
  • Uppmuntran till patienterna att bidra och ta ansvar för sin egen riskreducering

För att visa en fullständig lista över referenser relaterade till riskbedömningsverktyget. klickahär

hidden1hidden2
Starta sårläkningen rätt
hidden1hidden2

Vårt mål är att ge patienter bästa möjliga chans till återhämtning, utan komplikationer - därför är utvecklingen av lösningar för sårläkning centralt i allt vi gör. Avance Solo, Mölnlyckes undertryckssystem för sårbehandling, och Mepilex Border Post-Op, ett avancerat postoperativt förband med Safetac, i kombination med vårt riskbedömningsverktyg gör det möjlig för oss att göra riktade behandlingsval baserat på patientens behov, snarare än att använda ett standardiserat tillvägagångssätt för läkning och återhämtning.

Läs mer om Avance Solo      Läs mer om Mepilex Border Post-op

hidden1hidden2
Det som är bra, kan alltid bli bättre
hidden1hidden2

Mölnlyckes mål är att omdefiniera hur en bra postoperativ återhämtning ser ut. Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt erbjudande för att i slutändan starta sårläkningen rätt och därmed minska riskerna för patienterna. Du och ditt team spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa att sårläkningen startar rätt. Lyssna på vår podcast med Rhidian Morgan Jones och ta reda på vilka effekterna kan bli vid användning av billiga förband vid ortopedisk högriskkirurgi.

Besök Mölnlycke Advantage       Lyssna på podcast

hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss