Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för EZ Derm

EZ Derm kan användas för att behandla skador från partiell hudförlust. Användning av EZ Derm för behandling av brännskador, tagställen och kroniska vaskulära sår minskar smärtan och vätskeförlusten för patienten. EZ Derm kan också användas för att tillfälligt täcka en skada, som ett tillfälligt substitut för autotransplantat och som skydd över meshade autotransplantat.

Användningsområden för EZ Derm

Aseptisk teknik ska alltid användas för att förhindra extern kontaminering av sårområdet. Såret ska noggrant rengöras och debrideras så att all nekrotisk vävnad avlägsnas, inklusive blåsor. Ta ur EZ Derm ur förpackningen och applicera valfri sida av transplantatet på såret. Användes endast i ett lager. Transplantatet ska appliceras jämnt på huden, utan veck och rynkor. Hela såret ska täckas, och transplantaten ska överlappa sårkanterna och den friska vävnaden runt såret. Därefter ska EZ Derm fästas kirurgiskt med en lämplig metod. Transplantatets perforerade struktur gör att såret dräneras normalt. Såret ska sedan inspekteras dagligen, eftersom överflödig vätska kan samlas och hindra att EZ Derm fäster. Efter att EZ Derm fäst i såret ska transplantatet lämnas kvar tills transplantatvävnaden dör. För att undvika oavsiktlig avlägsning av EZ Derm ska man ta bort de delar av EZ Derm som inte fäst i såret. Storleken på EZ Derm-transplantatet, kvantiteten och tiden mellan förbandsbyten kommer att variera beroende på vilken typ av skada som behandlas, tillståndet för det täckta såret, och patientens kliniska förlopp.

Ladda ned

'Referenser'

Kontakta oss